Beskrivning:
Transpararnta klistermärken
Transparenta klistermärken är bra för t.ex. fönster eller andra platser där motivet inte ska vara helt massivt.
Observera att bläcket också är transparent.

OBS: Innehåller ditt tryck vita element så tryck här.

cm.
  
←--+--→
  
     Ladda upp din fil till klistermärken här
Användbara filtyper
Du kan också sända det färdiga motivet till oss på mail

cm
Kommentar:

Ytskydd

Vad är laminat?
Form

Vad menas med form?
Grafisk assistans +312,50 SEK
(+250,- SEK ekskl. moms)
Vad innebär grafisk assistans?stk.Priset är beräknat utifrån att en printklarfil är skickad till info@foliekniven.se
Vi kan mot en merkostnad klargöra filen till print.

Se vilka filtyper du kan använda här

Kontakta oss för mer information..