Folie sedan 2004   100% onlinebutik   Beställ 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
-Ditt gör-det-själv-alternativ online till det traditionella skyltföretaget!
0
Send artwork i det rigtige filformat

Grafik filformat

Artwork till print bedes sändas till oss i ett eller flera följande filformat:

Vektor grafik:

Billeder:

Upplösning:

Upplösningen på bilderna beror på storleken av det printade, samt betraktnings avståndet.
Som huvudregel kan följande rättningslinje följas:
Sänd alltid artwork i storleksförhållandet 1:1 og i minimum upplösning efter nedanstående tabell: