Folie sedan 2004   100% onlinebutik   Beställ 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
-Ditt gör-det-själv-alternativ online till det traditionella skyltföretaget!
0
Frågor om folie och klistermärken

Textstorlek


Tillbaka..
FAQ

Hur stor/hög bör en text vara för att man ska kunna läsa den på ett givet avstånd?

Det är många faktorer som spelar in på vilket avstånd man kan läsa en text, bl.a. textens tydlighet, rådande ljusförhållanden, om betraktaren eller objektet är i rörelse osv.


Man kan uppskatta läsbarheten genom att multiplicera texthöjden i cm med 200. En 5 cm hög text ger t.ex. en läsbarhet på 10 meters avstånd.